sustainable development

av riot yarn

att virka i tvinnat papper:

Det var lite pillrigt att virka i papper. Men om det inte vore så svårt och tidskrävande att tvinna pappersremsor hade jag kanske inte givit upp så fort. Ska ta tag i det snart igen.
Inget slös på resurser. Mer tankar på miljön!

Annonser