30 år

av riot yarn

Nu har jag lämnat 20-års åldern bakom mig och äntligen uppnått den
högaktingsfulla åldern 30. Härligt! Gratulationerna under helgen har 
varit fantastiska och jag känner mig på topp trots fortsatt brist på vit
vinter.

Annonser