Att nysta

av riot yarn

Äntligen får jag användning för mina stickor med inbyggda lampor!

Många garner köps i härvor och då är garnvindan nästan oumbärlig. Jag
har i flera år nystat på stolsryggar men när jag tillslut köpte en garn-
vinda blev det så mycket enklare.

Tips vid nystningen är att inte nysta så hårt eftersom elasticiteten i
garnet försämras väsentligt när fibrerna dras ut.

Min bordsvinda är min bästa garnvinda. Tv-bordet har redan ett tydligt
nednött hörn där jag brukar skruva fast min vinda.
Annonser