Strickfingerhut.

av riot yarn


Kate har skrivit om något som för mig är helt nytt:
Strickfingerhut.
Jag undrar om den hjälper eller mest stjälper...
Intressant uppfinning i alla fall.
Annonser