Gelehallon

av riot yarn

Paraplyväder.
Bort-med-tjock-is-väder.

Jag kände mig absolut tvungen att testa
att göra gelehallon. Mest för att se om
det var svårt. Det var det inte. Gott blev
det också.
Annonser