Lyktan

av riot yarn

Det är tydligen ingen som vill ha lyktan. Jag kan ta den! Jag behöver ett 
garnförråd, en utsiktsplats, ett ölkafé, en ateljé m.m. Det är sannerligen 
konstigt att en så intressant byggnad står tom år efter år och bara 
förfaller.
Annonser