Med färg. Mycket färg.

Handmade Portraits: Xenobia Bailey.