nr 6

av riot yarn

I skogen
lite avslappnat
med cigaretten.